Psychologická pomoc pro pracovníky v první linii

Práce v nemocnicích, zdravotnických zařízeních, i v pobytových zařízeních sociálních služeb v současné době nese mimořádné nároky na psychiku. Zatímco bezpečí a zdraví pacientů a klientů máme na očích neustále, neměli bychom zapomínat na sebe. Pečovat o sebe je mimořádně důležité. Pracovníci Lékařů bez hranic na misích po celém světě mají možnost využívat psychologickou podporu …

Read morePsychologická pomoc pro pracovníky v první linii

Jak pečovat o duševní zdraví zdravotníků?

Zdravotníci a další profesionálové v první linii, kteří pečují o nakažené COVID-19, jsou pod velkým tlakem. Panamerická zdravotnická organizace vytvořila manuál, který poskytuje zdravotníkům rady, jak pečovat o své duševní zdraví.

Kontrola základních životních funkcí u dospělých pacientů

Velmi důležitým a zásadním krokem lékařů při stanovování diagnózy je kontrola základních životních funkcí pacienta – ze zjištěných dat se pak odvíjí následná léčba. Abychom jim tuto práci usnadnili, vytvořili jsme kontrolní tabulku, ve které naleznou normální a kritické hodnoty, dále pak možné příčiny zhoršených hodnot a jak je odstranit.

Truchlení nad ztrátou blízké osoby

Tato příručka nabízí tipy, jak zvládnout fázi truchlení. Věříme, že díky ní se vám podaří předejít případným komplikacím a nedostanete se do kritického stavu. V druhé části příručky pak naleznete tipy, jak pomoci blízkým osobám překonat bolest.

Didaktický nástroj pro školitele zdravotní osvěty

Lékaři bez hranic vytvořili didaktický nástroj pro terénní pracovníky, kteří školí v oblasti zdraví. Díky tomuto materiálu mohou organizovat vzdělávací semináře a pomocí obrázků vysvětlit základní pravidla, a to jasně, srozumitelně a hravě.

Jak bojovat s COVID-19 v domovech pro seniory?

COVID-19 je onemocnění, které ohrožuje hlavně seniory. Domovy pro seniory se bohužel staly hlavními ohnisky nákazy. Abychom seniorům mohli poskytnout adekvátní péči, je třeba vytvořit model, jak s tímto onemocněním bojovat, a zaměřit se především na domovy pro seniory. Při svém zásahu ve Španělsku na jaře 2020 vytvořili Lékaři bez hranic „plán boje“, který si můžete …

Read moreJak bojovat s COVID-19 v domovech pro seniory?

Vaše duševní zdraví při vypořádávání se s epidemií COVID-19

Zprávy o šíření nového viru COVID-19 se rychle rozšířily v naší společnosti a pandemie ovlivnila naše životy. Dopady epidemie vidíme na každém kroku. Máme strach a bojíme se, co bude dál – to je zcela normální. Je však nezbytné pečovat o naše duševní zdraví, abychom se co nejdříve přizpůsobili situaci, která nastala, a naučili se, jak …

Read moreVaše duševní zdraví při vypořádávání se s epidemií COVID-19

Geriatrická paliativní péče (prezentace)

Tato doporučení jsou určena především domovům pro seniory a jiným zdravotnickým zařízením. Prezentace se věnuje paliativní péči a duševnímu zdraví geriatrických pacientů. Nabízíme rady, jak zajistit geriatrickým pacientům adekvátní a důstojnou péči na konci života. Paliativní péče Zde si můžete stáhnout celou sadu: Nebo si můžete stáhnout pouze jednotlivé stránky: Paliativní péče – Ošetřovatelské postupy …

Read moreGeriatrická paliativní péče (prezentace)