Didaktický nástroj pro školitele zdravotní osvěty

Lékaři bez hranic vytvořili didaktický nástroj pro terénní pracovníky, kteří školí v oblasti zdraví. Díky tomuto materiálu mohou organizovat vzdělávací semináře a pomocí obrázků vysvětlit základní pravidla, a to jasně, srozumitelně a hravě.

Geriatrická paliativní péče (prezentace)

Tato doporučení jsou určena především domovům pro seniory a jiným zdravotnickým zařízením. Prezentace se věnuje paliativní péči a duševnímu zdraví geriatrických pacientů. Nabízíme rady, jak zajistit geriatrickým pacientům adekvátní a důstojnou péči na konci života. Paliativní péče Zde si můžete stáhnout celou sadu: Nebo si můžete stáhnout pouze jednotlivé stránky: Paliativní péče – Ošetřovatelské postupy …

Read moreGeriatrická paliativní péče (prezentace)

Správná hygiena rukou

Lékaři bez hranic vytvořili nejrůznější materiály, které učí správnou a důslednou hygienu rukou. Zde si můžete stáhnout poster a vylepit ho na všech toaletách (pro personál i rezidenty), v šatnách, případně jej rozdávat během návštěv, aby všichni dodržovali správnou hygienu rukou.

Poslední rozloučení (schéma)

Lékaři bez hranic doporučují, aby se rodina naposledy rozloučila s pacienty, a to na odděleních, která zajišťují důstojnou péči na konci života. Apelujeme na rodinu, aby pacienty navštívila, je-li to možné. Připravili jsme schéma, které personálu zařízení umožní lépe naplánovat návštěvu a umožní rodinám poslední rozloučení s pacientem. Také jsme vytvořili návod věnovaný geriatrické péči, který obsahuje část …

Read morePoslední rozloučení (schéma)

Jak si správně obléknout a svléknout OOP

Vytvořili jsme poster, který názorně vysvětluje, jak si správně obléknout a svléknout OOP. Doporučujeme, abyste si ho stáhli, vytiskli a vyvěsili v šatnách a místech, kde se OOP sundávají. Pracovníci budou moci postupovat dle jednotlivých kroků a nedojte tak k šíření nákazy.

Krizový plán pro domovy pro seniory

Lékaři bez hranic navrhli krizový plán pro domovy pro seniory, aby bylo možné rychle a efektivně bojovat s novými epicentry epidemie COVID-19; tento plán lze snadno adaptovat i na jiné epidemiologické krize. Činnosti popsané v tomto krizovém plánu vycházejí ze zkušeností se současnou pandemií. Plán se snaží najít ideální řešení. Tento krizový plán má dvě části – …

Read moreKrizový plán pro domovy pro seniory

Zóny v domovech pro seniory (značení a cedule)

Vytvořili jsme celou řadu cedulí a značení (čistá zóna/NON-COVID a kontaminovaná zóna/COVID), kterou si můžete stáhnout a vylepit ve svých zařízeních. Personál i rezidenti tak budou respektovat jednotlivé zóny. Rovněž se můžete podívat na prezentace věnované zpřísněným preventivním opatřením, kde je vše detailně vysvětleno.

Doporučená opatření při návštěvách (poster)

Personál domovů pro seniory si může stáhnout tento poster a umístit ho na místa, kde budou rezidenti přijímat návštěvy. Zajistíte tak dodržování doporučených opatření, která mají zajistit prevenci a kontrolu infekce, např. mytí rukou, dodržování doporučené vzdálenosti a nošení roušek.

Základní a speciální geriatrická péče u COVID pacientů

Tato doporučení jsou určena především domovům pro seniory a jiným zdravotnickým zařízením. Prezentace obsahují doporučení a rady, jak poskytnout geriatrickým pacientům základní péči, ale také i péči ve zvláštních situacích. Jednotlivá doporučení jsme rozdělili do následujících bloků: Základní geriatrická péče Můžete si stáhnout celou sadu. Nebo si můžete stáhnout pouze jednotlivé stránky: Základní péče – …

Read moreZákladní a speciální geriatrická péče u COVID pacientů

Zpřísněná preventivní opatření

Tato doporučení jsou určena především domovům pro seniory a jiným zdravotnickým zařízením. V prezentacích najdete zpřísněná preventivní opatření, rady, jak řešit nedostatek osobních ochranných prostředků, a tipy, jak zajistit čištění a dezinfekci prostor a nástrojů. 30. dubna 2020 byly veškeré materiály aktualizovány v souladu se změnami, které navrhla Světová zdravotnická organizace, a také byly odstraněny některé drobné …

Read moreZpřísněná preventivní opatření