Jak pečovat o duševní zdraví zdravotníků?

Zdravotníci a další profesionálové v první linii, kteří pečují o nakažené COVID-19, jsou pod velkým tlakem. Panamerická zdravotnická organizace vytvořila manuál, který poskytuje zdravotníkům rady, jak pečovat o své duševní zdraví.

Kontrola základních životních funkcí u dospělých pacientů

Velmi důležitým a zásadním krokem lékařů při stanovování diagnózy je kontrola základních životních funkcí pacienta – ze zjištěných dat se pak odvíjí následná léčba. Abychom jim tuto práci usnadnili, vytvořili jsme kontrolní tabulku, ve které naleznou normální a kritické hodnoty, dále pak možné příčiny zhoršených hodnot a jak je odstranit.