Psychologická pomoc pro pracovníky v první linii

Práce v nemocnicích, zdravotnických zařízeních, i v pobytových zařízeních sociálních služeb v současné době nese mimořádné nároky na psychiku. Zatímco bezpečí a zdraví pacientů a klientů máme na očích neustále, neměli bychom zapomínat na sebe. Pečovat o sebe je mimořádně důležité. Pracovníci Lékařů bez hranic na misích po celém světě mají možnost využívat psychologickou podporu …

Read morePsychologická pomoc pro pracovníky v první linii

Truchlení nad ztrátou blízké osoby

Tato příručka nabízí tipy, jak zvládnout fázi truchlení. Věříme, že díky ní se vám podaří předejít případným komplikacím a nedostanete se do kritického stavu. V druhé části příručky pak naleznete tipy, jak pomoci blízkým osobám překonat bolest.

Vaše duševní zdraví při vypořádávání se s epidemií COVID-19

Zprávy o šíření nového viru COVID-19 se rychle rozšířily v naší společnosti a pandemie ovlivnila naše životy. Dopady epidemie vidíme na každém kroku. Máme strach a bojíme se, co bude dál – to je zcela normální. Je však nezbytné pečovat o naše duševní zdraví, abychom se co nejdříve přizpůsobili situaci, která nastala, a naučili se, jak …

Read moreVaše duševní zdraví při vypořádávání se s epidemií COVID-19

Jak předcházet stigmatizaci?

Nová pandemie viru COVID-19 sužuje celý svět a vyvolává negativní smýšlení a postoje vůči některým členům společnosti – hovoříme především o stigmatizaci, která postihla zdravotní personál, jenž je často atakován, neboť je v přímém kontaktu s nakaženými či pacienty s podezřením na koronavirus. Rovněž byly zaznamenány útoky na spoluobčany, kteří tímto typem viru onemocněli. Je třeba takovému chování …

Read moreJak předcházet stigmatizaci?