Didaktický nástroj pro školitele zdravotní osvěty

Lékaři bez hranic vytvořili didaktický nástroj pro terénní pracovníky, kteří školí v oblasti zdraví. Díky tomuto materiálu mohou organizovat vzdělávací semináře a pomocí obrázků vysvětlit základní pravidla, a to jasně, srozumitelně a hravě.

Jak předcházet stigmatizaci?

Nová pandemie viru COVID-19 sužuje celý svět a vyvolává negativní smýšlení a postoje vůči některým členům společnosti – hovoříme především o stigmatizaci, která postihla zdravotní personál, jenž je často atakován, neboť je v přímém kontaktu s nakaženými či pacienty s podezřením na koronavirus. Rovněž byly zaznamenány útoky na spoluobčany, kteří tímto typem viru onemocněli. Je třeba takovému chování …

Read moreJak předcházet stigmatizaci?

Správná hygiena rukou

Lékaři bez hranic vytvořili nejrůznější materiály, které učí správnou a důslednou hygienu rukou. Zde si můžete stáhnout poster a vylepit ho na všech toaletách (pro personál i rezidenty), v šatnách, případně jej rozdávat během návštěv, aby všichni dodržovali správnou hygienu rukou.