Kontrola základních životních funkcí u dospělých pacientů

Velmi důležitým a zásadním krokem lékařů při stanovování diagnózy je kontrola základních životních funkcí pacienta – ze zjištěných dat se pak odvíjí následná léčba. Abychom jim tuto práci usnadnili, vytvořili jsme kontrolní tabulku, ve které naleznou normální a kritické hodnoty, dále pak možné příčiny zhoršených hodnot a jak je odstranit.

Geriatrická paliativní péče (prezentace)

Tato doporučení jsou určena především domovům pro seniory a jiným zdravotnickým zařízením. Prezentace se věnuje paliativní péči a duševnímu zdraví geriatrických pacientů. Nabízíme rady, jak zajistit geriatrickým pacientům adekvátní a důstojnou péči na konci života. Paliativní péče Zde si můžete stáhnout celou sadu: Nebo si můžete stáhnout pouze jednotlivé stránky: Paliativní péče – Ošetřovatelské postupy …

Read moreGeriatrická paliativní péče (prezentace)

Základní a speciální geriatrická péče u COVID pacientů

Tato doporučení jsou určena především domovům pro seniory a jiným zdravotnickým zařízením. Prezentace obsahují doporučení a rady, jak poskytnout geriatrickým pacientům základní péči, ale také i péči ve zvláštních situacích. Jednotlivá doporučení jsme rozdělili do následujících bloků: Základní geriatrická péče Můžete si stáhnout celou sadu. Nebo si můžete stáhnout pouze jednotlivé stránky: Základní péče – …

Read moreZákladní a speciální geriatrická péče u COVID pacientů