Kontrola základních životních funkcí u dospělých pacientů

Velmi důležitým a zásadním krokem lékařů při stanovování diagnózy je kontrola základních životních funkcí pacienta – ze zjištěných dat se pak odvíjí následná léčba. Abychom jim tuto práci usnadnili, vytvořili jsme kontrolní tabulku, ve které naleznou normální a kritické hodnoty, dále pak možné příčiny zhoršených hodnot a jak je odstranit.

Didaktický nástroj pro školitele zdravotní osvěty

Lékaři bez hranic vytvořili didaktický nástroj pro terénní pracovníky, kteří školí v oblasti zdraví. Díky tomuto materiálu mohou organizovat vzdělávací semináře a pomocí obrázků vysvětlit základní pravidla, a to jasně, srozumitelně a hravě.

Jak předcházet stigmatizaci?

Nová pandemie viru COVID-19 sužuje celý svět a vyvolává negativní smýšlení a postoje vůči některým členům společnosti – hovoříme především o stigmatizaci, která postihla zdravotní personál, jenž je často atakován, neboť je v přímém kontaktu s nakaženými či pacienty s podezřením na koronavirus. Rovněž byly zaznamenány útoky na spoluobčany, kteří tímto typem viru onemocněli. Je třeba takovému chování …

Read moreJak předcházet stigmatizaci?

Správná hygiena rukou

Lékaři bez hranic vytvořili nejrůznější materiály, které učí správnou a důslednou hygienu rukou. Zde si můžete stáhnout poster a vylepit ho na všech toaletách (pro personál i rezidenty), v šatnách, případně jej rozdávat během návštěv, aby všichni dodržovali správnou hygienu rukou.

Doporučená opatření při návštěvách (poster)

Personál domovů pro seniory si může stáhnout tento poster a umístit ho na místa, kde budou rezidenti přijímat návštěvy. Zajistíte tak dodržování doporučených opatření, která mají zajistit prevenci a kontrolu infekce, např. mytí rukou, dodržování doporučené vzdálenosti a nošení roušek.