Poslední rozloučení (schéma)

Lékaři bez hranic doporučují, aby se rodina naposledy rozloučila s pacienty, a to na odděleních, která zajišťují důstojnou péči na konci života. Apelujeme na rodinu, aby pacienty navštívila, je-li to možné. Připravili jsme schéma, které personálu zařízení umožní lépe naplánovat návštěvu a umožní rodinám poslední rozloučení s pacientem. Také jsme vytvořili návod věnovaný geriatrické péči, který obsahuje část …

Read morePoslední rozloučení (schéma)

Jak si správně obléknout a svléknout OOP

Vytvořili jsme poster, který názorně vysvětluje, jak si správně obléknout a svléknout OOP. Doporučujeme, abyste si ho stáhli, vytiskli a vyvěsili v šatnách a místech, kde se OOP sundávají. Pracovníci budou moci postupovat dle jednotlivých kroků a nedojte tak k šíření nákazy.

Zóny v domovech pro seniory (značení a cedule)

Vytvořili jsme celou řadu cedulí a značení (čistá zóna/NON-COVID a kontaminovaná zóna/COVID), kterou si můžete stáhnout a vylepit ve svých zařízeních. Personál i rezidenti tak budou respektovat jednotlivé zóny. Rovněž se můžete podívat na prezentace věnované zpřísněným preventivním opatřením, kde je vše detailně vysvětleno.

Zpřísněná preventivní opatření

Tato doporučení jsou určena především domovům pro seniory a jiným zdravotnickým zařízením. V prezentacích najdete zpřísněná preventivní opatření, rady, jak řešit nedostatek osobních ochranných prostředků, a tipy, jak zajistit čištění a dezinfekci prostor a nástrojů. 30. dubna 2020 byly veškeré materiály aktualizovány v souladu se změnami, které navrhla Světová zdravotnická organizace, a také byly odstraněny některé drobné …

Read moreZpřísněná preventivní opatření

Doporučení pro snížení rizika nákazy v domovech pro seniory

Pobytová zařízení sociálních služeb jsou šířením nákazy koronaviru obzvláště ohrožena. Je proto potřeba přijímat přísná opatření, aby se šíření viru zabránilo. Lékaři bez hranic mají mnohaleté zkušenosti s bojem s epidemiemi po celém světě. Na jaře 2020 zasahovali také ve Španělsku, kde působili právě v domovech pro seniory. Na této stránce najdete celou sadu doporučení, …

Read moreDoporučení pro snížení rizika nákazy v domovech pro seniory