Didaktický nástroj pro školitele zdravotní osvěty

Lékaři bez hranic vytvořili didaktický nástroj pro terénní pracovníky, kteří školí v oblasti zdraví. Díky tomuto materiálu mohou organizovat vzdělávací semináře a pomocí obrázků vysvětlit základní pravidla, a to jasně, srozumitelně a hravě.