Geriatrická paliativní péče (prezentace)

Tato doporučení jsou určena především domovům pro seniory a jiným zdravotnickým zařízením. Prezentace se věnuje paliativní péči a duševnímu zdraví geriatrických pacientů. Nabízíme rady, jak zajistit geriatrickým pacientům adekvátní a důstojnou péči na konci života.

Paliativní péče

Zde si můžete stáhnout celou sadu:

Nebo si můžete stáhnout pouze jednotlivé stránky: