Jak předcházet stigmatizaci?

Nová pandemie viru COVID-19 sužuje celý svět a vyvolává negativní smýšlení a postoje vůči některým členům společnosti – hovoříme především o stigmatizaci, která postihla zdravotní personál, jenž je často atakován, neboť je v přímém kontaktu s nakaženými či pacienty s podezřením na koronavirus. Rovněž byly zaznamenány útoky na spoluobčany, kteří tímto typem viru onemocněli.

Je třeba takovému chování zabránit – velmi často je důsledkem pouhé neznalosti a strachu z neznámého viru. Lékaři bez hranic vytvořili poster, který lze umístit v zařízeních, jež poskytují psychosociální podporu, a snížit tak míru stigmatizace.