Krizový plán pro domovy pro seniory

Lékaři bez hranic navrhli krizový plán pro domovy pro seniory, aby bylo možné rychle a efektivně bojovat s novými epicentry epidemie COVID-19; tento plán lze snadno adaptovat i na jiné epidemiologické krize.

Činnosti popsané v tomto krizovém plánu vycházejí ze zkušeností se současnou pandemií. Plán se snaží najít ideální řešení.

Tento krizový plán má dvě části – v textovém dokumentu jsou popsány jednotlivé činnosti a úkoly, které je nutné mít na paměti při zavádění krizového plánu; tabulka pak představuje doporučený odhad OOP na jeden měsíc.

Zde si můžete stáhnout celou sadu.