Poslední rozloučení (schéma)

Lékaři bez hranic doporučují, aby se rodina naposledy rozloučila s pacienty, a to na odděleních, která zajišťují důstojnou péči na konci života. Apelujeme na rodinu, aby pacienty navštívila, je-li to možné. Připravili jsme schéma, které personálu zařízení umožní lépe naplánovat návštěvu a umožní rodinám poslední rozloučení s pacientem.

Rozhodovací proces
Průběh návštěvy

Také jsme vytvořili návod věnovaný geriatrické péči, který obsahuje část věnovanou paliativní péči, truchlení a sdělování špatných zpráv rodině.