Psychologická pomoc pro pracovníky v první linii

Práce v nemocnicích, zdravotnických zařízeních, i v pobytových zařízeních sociálních služeb v současné době nese mimořádné nároky na psychiku. Zatímco bezpečí a zdraví pacientů a klientů máme na očích neustále, neměli bychom zapomínat na sebe. Pečovat o sebe je mimořádně důležité. Pracovníci Lékařů bez hranic na misích po celém světě mají možnost využívat psychologickou podporu – a často ji využívají. V České republice Lékaři bez hranic nemají vlastní kapacity na poskytování psychologické péče, po bližším seznámení se situací ovšem doporučujeme následující dvě služby.

Sociální klinika

https://www.socialniklinika.cz/aktuality/psychologicke-poradenstvi-v-dobe-krize-0

  • Online psychologické poradenství pro pomáhající profese.
  • Zdarma, anonymní.
  • Zájemce vyplní online formulář a poté si domluví telefonickou nebo online konzultaci s odborníkem.

#Delamcomuzu

https://www.delamcomuzu.cz/jsem-pracovnik-v-prvni-linii/

  • Psychoterapeutická pomoc a konzultace pro pracovníky v první linii.
  • Anonymní, zdarma.
  • Na webové stránce si zájemce vybere odborníka, se kterým si domluví konzultaci přes telefon nebo online.
  • Krizová linka pro akutní stavy: 116 123.