Reference z navštívených zařízení

Od začátku listopadu týmy Lékařů bez hranic v České republice navštívily desítky pobytových zařízení sociálních služeb. Pro lepší představu, jak naše aktivity vnímají sami pracovníci těchto zařízení, jsme je požádali o reference. Zprávy od jednotlivých zařízení jsme nijak neupravovali, zveřejňujeme je tak, jak jsme je dostali e-mailem. Pokud máte chuť dát nám zpětnou vazbu, nebo máte zájem o návštěvu týmů Lékařů bez hranic, ozvěte se nám prosím na [email protected].

Domov pro seniory Domažlice

Dobrý den,
velice ráda reaguji na Vaši výzvu. Vaši pracovníci navštívili Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory jako jedno z prvních zařízení. V té době jsme se potýkali s vážnými problémy výskytu covid-19 u našich klientů i personálu, měli jsme uzavřené celé jedno patro domova pro seniory s 23 klienty, z toho jich bylo 14 pozitivních a ostatní byli v karanténě. Takže jsme měli patro rozdělené na covid zónu a karanténní zónu.
Byli jsme velice rádi za návštěvu a komunikaci s vašimi pracovníky, kteří byli velice vstřícní a pomohli nám cennými radami, jak zdokonalit náš systém péče o klienty a podpory používání OOPP u zaměstnanců tak, aby nedocházelo ke komunitnímu přenosu a abychom účinně bránili zdraví všech nezasažených. Prošli jsme celou budovu, od prádelny, přes kuchyni až po jednotlivé zóny, vše probíhalo formou přímé komunikace a rozboru situací, které denně řešíme a kde mohl být kritický moment přenosu nákazy oběma směry. V žádném případě jsme to nebrali jako kontrolu, ale jako podporu týmu a konzultaci s odborníky, kteří nezávislým pohledem a zkušenostmi pomohli ke zkvalitnění ochrany a zmírnění dopadů infekce na celé zařízení. Velice za to děkujeme a přejeme vše dobré. Moc si vaší práce vážíme.

S úctou Bc. Hana Hrušková DiS.

Ředitelka MCSRS – domov pro seniory
Domažlice.

Emin zámek, příspěvková organizace

Dne 25. 11. 2020 v době od 10:30 hod do 13:30 hod proběhla v naší organizaci (Emin zámek, příspěvková organizace) návštěva dvou zástupkyň organizace Lékaři bez hranic.

V první části návštěvy bylo vedení naší organizace, které současně pracuje jako krizový štáb, seznámeno s účelem návštěvy. Dále byly z naší strany předloženy podklady, které určují přesné postupy práce pro zaměstnance v případě výskytu nákazy COVID – 19 v naší organizaci (Mimořádné opatření týkající se výskytu nákazy SARS CoV-2 v zařízení Emin zámek, p.o. platné od 4.11.2020 s účinností od prvního výskytu  pozitivně testovaného klienta).

Zástupkyně organizace Lékaři bez hranic předvedly názornou ukázku oblékání a svlékání OOPP v COVID zóně, včetně praktických, finančně nenáročných rad a doporučení. Dále byla naší organizaci nabídnuta případná odborná i psychická pomoc a podpora personálu. I toto vítáme, a to zejména z toho důvodu, že v naší organizaci se doposud nákaza COVID – 19 neprokázala u žádného klienta ani zaměstnance, a krizový štáb si tak nemůže být jistý, jakým způsobem personál zareaguje na případnou vypjatou stresově náročnou situaci.

Ve druhé části návštěvy bylo zástupkyním Lékařů bez hranic ukázáno v provozu, jakým způsobem je organizace na situaci připravená.

Celá návštěva probíhala v přátelském duchu, formou běžného přátelského rozhovoru, kdy na řadu otázek přicházely adekvátní a fundované  odpovědi. V případě, kdyby organizace cokoli potřebovala, byla nabídnuta ze strany Lékařů bez hranic okamžitá pomoc.

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

ředitelka organizace

Domov na Jarošce, příspěvková organizace

Chtěli bychom poděkovat za možnost využít návštěvy Lékařů bez hranic. Byla to pro nás velmi podpůrná zkušenost. Konzultace a ujištění se, že děláme opatření dobře. Kde jsme si nebyli jisti, získali jsme  možnost zeptat se odborníků – např. jak postupovat v případě, kdy by kancelář  vrchní sestry, sociální pracovnice spadala do infekční zóny a nemůžeme ji nikam jinam přestěhovat vzhledem k omezeným prostorám v zařízení. 

Společně jsme prošli zařízením včetně námi nachystané karanténní místnosti. Dále řešili různé otázky a pravděpodobné situace, které by nastaly v případě nutnosti karantény  nebo  výskytu onemocnění Covid 19.

Neméně přínosné  byli i rady a ukázka při svlékání OOP a rady ohledně odvozu infekčního odpadu – systém dvou pytlů a použití dezinfekčních prostředků, rohoží při přechodu mezi covidovou a čistou zónou.  

Takže ještě jednou děkujeme a tuto odbornou pomoc a všem vřele doporučujeme! 

Mgr. Silvie Vedralová, ředitelka 

Mgr., Bc. Simona Pecová, vedoucí zdravotní a přímé péče 

Domov na Jarošce, p.o. Hodonín.

Sociální služby Šebetov, p.o.

Dne 19.11.2020 navštívili naše zařízení – Sociální služby Šebetov, p.o., 2 zástupci organizace Lékaři bez hranic. Bylo to na základě nabídky odboru sociálních věcí našeho zřizovatele – Jihomoravského kraje. Jsme zařízení, které také bylo zasaženo Covidem. Měli jsme 1/3 klientů pozitivních a 1/3 zaměstnanců. Snažili jsme se situaci řešit a zvládat, byla zavedena řada opatření.

Návštěva proběhla tak, že jsme velmi otevřeně probrali naše přijatá opatření, kdy pro nás bylo velmi důležité ujistit se, že přistupujeme k řešení situace a v našich podmínkách tak, jak je to nejlépe možné. Ale také jsme se velice rádi nechali poučit, co ještě můžeme zlepšit.

Pochopitelně poslední měsíce jsou pro nás velmi náročné. Ale čas strávený touto konzultací byl pro nás velmi přínosný.

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA

Ředitelka

Srdce v domě,p.o.

Předem moc děkujeme za vaši návštěvu v organizaci Srdce v domě, p.o Klentnice.  Přes první rozpaky, co budete u nás v organizaci řešit, když covidová pandemie je v plném proudu, jsme byli velmi překvapeni, s jakou profesionalitou, s jakými informacemi a nápady na změny k lepší ochraně jste nás během dvou hodin zasypali. Dá se říct, že jste naši ochranu před možným covidovým kolapsem, posunuli o určitý stupeň výš. Dle vašich doporučení jsme v systému nastavili změny, které nám určitě pomohou lépe zvládnout tuto nelehkou situaci.

Mám pouze malou výtku, která asi nebude do vašich řad a to že, jste mohli přijít do organizace dříve. Nabídku lépe propagovat, aby si mohly organizace v sociálních službách nachystat více problémů k řešení.

V závěru bych chtěl za všechny zaměstnance a klienty poděkovat za vaši vstřícnost a popřát v další práci mnoho úspěchů.

Přeji pěkný den

Mgr. Tureček Zbyněk

Ředitel p.o.

Srdce v domě, p.o. Klentnice 81

Centrum sociálních služeb Tachov

Návštěva lékařů bez hranic nás mile překvapila. Potěšilo nás, že má někdo s tak širokou zkušenosti zájem navštívit i naše zařízení, zařízení sociálních služeb.

Mne,  jako vedoucí domova, potěšila jejich pochvala a uznání, že naše zařízení zvládlo bravurně ochranná zabezpečení při náhlém nástupu onemocnění Covid – 19. Probrali jsme spolu celý postup zabezpečení od prvního výskytu onemocnění, až po ukončení poslední karantény. Vzájemně jsme se doplňovali se zkušenostmi, které můžeme v budoucnu buď využít, anebo je můžeme předat dál, dalším zařízením. Nebráníme se jejich přítomnosti ani v centru jakékoliv epidemie. Jejich zkušenosti z cest a z misí z různých částí planety jsou velice zajímavé a rádi si je vyslechneme. Posluchače najdou nejen mezi personálem, ale i mezi klienty domova. Jejich zkušenosti hlavně z oblastí zasažené válkou, anebo hladomorem v Africe zvedli zájem o jejich přítomnost.

Bc. Eva Kalabisová

Vedoucí Domova seniorů Panorama

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

Návštěva Lékařů bez hranic v našem Domově

Při návštěvě Lékařů bez hranic v našem zařízení jsme společné setkání hodnotili velmi kladně. Zodpověděli nám důležité informace, sledovali naše pracovníky při práci v ochranných oblecích, přičemž naši pracovníci jednotlivých oddělení neměli pocit kontroly, ale podpory a rady, jak se nejlépe chránit před případným přenosem. Lékaři bez hranic byli pro nás oči, které se dívaly, zda jednotlivé kroky a zavedená opatření děláme správně, že nám nic neuniklo. Ukázali některé „vychytávky“ a předali odkazy na stránky, které byly pro naše pracovníky přínosem.

Děkujeme za Vaši návštěvu a cenné rady.

pracovníci Domova

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Děkujeme Lékařům bez hranic za jejich přátelskou návštěvu a pomoc při nastavení protikovidových opatření v našem Domově Radost pro osoby s postižením v Merklíně. Opatření jsme nastavovali postupně od jara, snažili jsme se, jak to šlo, naplňovat doporučení zasílaná MZ a MPSV. Náš Domov Radost je ale poněkud atypický, klienti v něm žijí v menších počtech v samostatných domácnostech v několika budovách, a tak jsme museli některá opatření upravit dle svého uvážení. Kolegové z Lékařů bez hranic s námi během cca tříhodinové návštěvy náš Domov Radost prošli, zkontrolovali naše nastavená opatření, pochválili funkčnost a zároveň doporučili zlepšení tam, kde to bylo třeba. Jejich návštěvu vnímáme jako velmi důležitou a podporující, jak po stránce zdravotní, logistické, tak také psychologické. Virové nákaze se asi stoprocentně vyhnout nedokážeme, ale víme, že pro bezpečnost našich klientů a pracovníků děláme maximum.

Za Diakonii Západ Lucie Petříčková, ředitelka

Habrovanský zámek, p.o.

“Návštěva Lékařů bez hranic proběhla v přátelské atmosféře, kdy jsme se nemuseli obávat, že nás někdo bude „peskovat“ za to, že nemáme to či ono v pořádku. Ba naopak. Lékaři bez hranic byli profesionálové a naše nedostatky spíše vysvětlovali a zdůvodňovali, aby byly srozumitelné. Pracovníci zařízení měli nespočet dotazů jak v úvodní fázi, kdy se Lékaři seznamovali s chodem zařízení, tak i v části, kdy jsme procházeli zařízení a postupně upravovali a nastavovali režim ochrany proti nákaze.

Vedli jsme vzájemnou diskuzi o tom, jaká máme nastavená opatření a společně jsme je zhodnotili. Určitě nám přinesli podnětné informace týkající se protiepidemiologickcýh opatření v zařízení, úpravy jednotlivých zón v případě výskytu nákazy covid, praktické využití a efektivní pohled na ochranné pomůcky. Děkujeme a můžeme jejich návštěvu vřele doporučit.

PhDr. Leoš Spáčil, ředitel

Domov pro seniory Předklášteří

Vážení,

jménem naší organizace, zaměstnanců a klientů bych chtěl poděkovat organizaci Lékaři bez hranic za návštěvu a metodickou pomoc v oblasti konzultace opatření, která jsme v rámci covidové epidemie zavedli.

Měli jsme už dobré reference z jiných domovů, kde tuto mimořádnou nabídku využili před námi. Bylo to velmi příjemné setkání, kde jsme získali odbornou a nezávislou zpětnou vazbu na naše postupy.

Zároveň jsme společně přišli na několik dalších podnětů k zamyšlení a nápadů, co bychom ve svých krizových plánech a hlavně v praxi mohli doplnit pro maximalizaci přijatých opatření s ohledem na naše podmínky.

Ještě jednou velké díky oběma konzultantům i celé organizaci Lékaři bez hranic za smysluplnou pomoc sociálním službám. 

S pozdravem

Mgr. Tomáš Franc

Domov pro seniory Kosmonautů

Dobrý den,

Vaší návštěvu hodnotím pozitivně, bral jsem to jako příležitost si ověřit nastavení procesů v našem domově ve vztahu k pandemii COVIDu.

Zejména praktické rady a informace k opatřením MZ, používání ochranných pomůcek a případná další „doporučení“ byla určitě k užitku.

 S díky a přeji hodně zdaru ve Vaší „misi“ v sociálních službách!

 Mgr. Martin Petřík,

ředitel p.o.

Domov pro seniory Kosmonautů

Domov u Františka

Návštěva Lékařů bez hranic byla velmi příjemná a předurčila naše očekávání. Jako zařízení jsme si kladly otázky, jak taková návštěva bude probíhat, co od ní můžeme očekávat, čím pro nás bude přínosem. Přijeli dva milí lidé, kteří se nám představili a začali si s námi povídat o současné situaci. Popisovali jsme, jak to u nás funguje, jaká máme nastavená opatření, co a jak jsme udělali, zavedli, prošli celý dům, ukázali a popsali jsme si dané možnosti, Lékaři bez hranic nám poradili co vylepšit, ukázali nám, jak správně používat OOPP, abychom ochránili sebe i klienty. Po milém setkání jsme se rozloučili s tím, že kdykoliv budeme cokoliv potřebovat, můžeme se na ně obrátit. Návštěva byla pro naše zařízení přínosná s vřele doporučuji ostatním zařízením.

Mgr. Lucie Labíková

vedoucí úseku přímé péče

Domov u Františka,

Újezd u Brna

Domov sociálních služeb Slatiňany

Pracovní návštěva zaměstnanců organizace Lékaři bez hranic se uskutečnila v návaznosti na žádost DSS Slatiňany, příspěvkové organizace Pardubického kraje, dne 12. 11. 2020. Cílem návštěvy bylo, aby se odborný tým Lékařů bez hranic podíval z pohledu „nezúčastněné osoby“ na protiepidemiologická opatření zavedená v DSS Slatiňany, která směřují zejména proti šíření nemoci COVID-19, zhodnotil, zda nastavená opatření jsou v konkrétních podmínkách daného zařízení vhodná, dostatečná a maximálně možná. Vedení DSS Slatiňany rovněž  očekávalo, že mu tým Lékařů bez hranic pomůže odhalit (alespoň v některých oblastech) rezervy, které by zvýšily ochranu klientů i pracovníků proti šíření nákazy. Následně byla skutečně doladěna některá (byť již zavedená) opatření týkající se např. úklidu, dezinfekcí povrchů a ploch, bylo, mimo jiné doplněno a barevně zvýrazněno značení různých infekčních zón, zvýrazněno označení míst s dezinfekcí, izolačních pokojů, případně dalších míst, kde vizualizace má svůj nezastupitelný význam, neboť psychologicky značně působí a nezanedbatelně ovlivňuje chování zejména nezdravotnického personálu domova. Byla též znovu posouzena funkčnost a vhodnost používaných osobních ochranných pracovních prostředků, znovu probrán správný způsob jejich používání v konkrétních situacích a konkrétních podmínkách jednotlivých objektů, jakož i technické detaily manipulace s těmito pomůckami (oblékání, svlékání, zacházení s infekčním prádlem či odpadem, detaily a způsoby jeho značení, praní prádla či likvidace jednorázových pomůcek apod.). Domnívám se, že návštěva splnila svůj účel a zcela naplnila očekávání pracovníků našeho pobytového zařízení sociálních služeb.

Miroslav Kubín

ředitel

Městský ústav sociálních služeb Plzeň

Dne 5. listopadu 2020 jste na základě dohody navštívili naše dvě pobytová zařízení sociálních služeb a sice DZR Sněženka (69 uživatelů, 30 zaměstnanců) a DZR Čtyřlístek (286 uživatelů, 100 zaměstnanců). Od Vaší návštěvy jsme očekávali pohled nezávislého v praxi zkušeného odborníka na námi zpracovaná a aplikovaná opatření a postupy v oblasti ochrany objektu, uživatelů a zaměstnanců v průběhu epidemie Covidu-19. Nechtěli jsme žádné od Vás žádné „plácáni po zádech“ či „knížecí rady“, které nám od počátku března dávají některé profesní organizace, či dokonce práce v terénu neznalí ministerští úředníci. Očekávali jsme od Vás prohlídku naší běžné, to je „nevyumělkované“, činnosti zaměstnanců v rámci poskytování zdravotních výkonů a při poskytování přímé obslužné péče uživatelům. Čekali jsme, že od Vás uslyšíme, jestli námi používané ochranné pracovní pomůcky a desinfekční procesy jsou odpovídající a pro naši činnost vyhovující. Chtěli jsme od Vás „supervizi“ našich procesů, a s tím související případnou kritiku, rady i pochvaly, to vše od někoho, kdo má zkušenosti s infekcemi v praktickém každodenním provozu zdravotnického zařízení v rámci mezinárodních misí. Již před Vaší návštěvou jsme si říkali, že nás nemůže potkat nic lepšího, než že se nás „podívá“ někdo, kdo má zkušenosti z „válečné medicíny“. Věřili jsme, že uplatnění těchto principů nás může posunout v naší práci a ochraně proti koronaviru někam dále.

A Vy? Přijeli jste, strávili jste s námi dvakrát půl dne a udělali jste přesně to, co jsme od Vaší návštěvy očekávali. Jsme z Vaší návštěvy nadšeni. Škoda, že jste měli čas pouze na naše dvě pobytová zařízení sociálních služeb. Uvítali bychom Vaši návštěvu i ve dvou zbývajících zařízeních, to je v DZR Petrklíč a DOZP Nováček.

Jste úžasní, báječní, skvělí. Pochválili jste naše řadové zaměstnance, kterým pochvala od skutečných „profíků“ neskutečným způsobem zvedla sebevědomí. Upozornili jste je, že některé procesy je třeba dělat jiným způsobem, a hlavně jste jim v této souvislosti hned vysvětlili proč. Polemizovali jste s námi o použití některých ochranných pracovních pomůcek a prostředků, přičemž velmi kladně hodnotím stav, kdy jste akceptovali i naše důvody pro jejich volbu a použití. Osobně jsem velmi rád slyšel Vaše hodnocení psychického stavu zaměstnanců i celkové atmosféry na pobytových zařízeních, když bylo konstatováno, že zaměstnanci jsou v „pohodě“ a že nejsou „vystresováni“.

Děkuji Vám, za Vaši návštěvu, která byla velmi příjemná, za Vaše poznatky, za Vaše rady. Opravdu jste nám pomohli.

Těším se na Vaši další případnou návštěvu v našich pobytových sociálních zařízeních, u nás budete vždy srdečně vítáni.

S hlubokou úctou

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel