Truchlení nad ztrátou blízké osoby

Tato příručka nabízí tipy, jak zvládnout fázi truchlení. Věříme, že díky ní se vám podaří předejít případným komplikacím a nedostanete se do kritického stavu. V druhé části příručky pak naleznete tipy, jak pomoci blízkým osobám překonat bolest.