Základní a speciální geriatrická péče u COVID pacientů

Tato doporučení jsou určena především domovům pro seniory a jiným zdravotnickým zařízením. Prezentace obsahují doporučení a rady, jak poskytnout geriatrickým pacientům základní péči, ale také i péči ve zvláštních situacích.

Jednotlivá doporučení jsme rozdělili do následujících bloků:

Základní geriatrická péče

Můžete si stáhnout celou sadu.

Nebo si můžete stáhnout pouze jednotlivé stránky:

Geriatrická péče ve zvláštních situacích

Můžete si stáhnout celou sadu.

Nebo si můžete stáhnout pouze jednotlivé stránky:

Oxygenoterapie

Můžete si stáhnout celou sadu.

Nebo si můžete stáhnout pouze jednotlivé stránky:

Paliativní péče

Můžete si stáhnout celou sadu.

Nebo si můžete stáhnout pouze jednotlivé stránky: